Boerderijverplaatsing Borchkeppel

//Boerderijverplaatsing Borchkeppel

Nieuwe boerderij in de Ellecomse polder

Middachten verplaatst twee agrarische bedrijfslocaties op het landgoed samen tot een nieuwe boerderij in de Ellecomse polder.

Op 28 november heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan boerderijverplaatsing Borchkeppel vastgesteld. Wij zijn blij dat de realisatie hiermee een flinke stap dichterbij is gekomen. In dit plan zijn financiële, landschappelijke en ecologische belangen zorgvuldig afgewogen.

Niet alle inwoners van Ellecom zijn positief over deze plannen. Wij hadden dit graag anders gezien, een goed draagvlak voor Middachten is belangrijk. Wij denken na hoe wij van dit proces kunnen leren en hoe wij omwonenden op een andere manier eerder kunnen betrekken bij ontwikkelingen die op Middachten spelen.

In de bijgevoegde folder leggen wij uit waarom Middachten deze stapt neemt:  Verplaatsing Borchkeppel folder

In bijgevoegd bestand vindt u het algemene deel van de nota van Zienswijzen, behorend bij het bestemmingsplan verplaatsing hoeve Borchkeppel Nota van Zienswijzen boerderijverplaatsing Borchkeppel

2018-04-04T15:30:08+00:00 28/11/2017|Nieuwspagina|