Kasteel Middachten op Toonbeeldenlijst geplaatst

//Kasteel Middachten op Toonbeeldenlijst geplaatst

Kasteel Middachten geplaatst op landelijke toonbeeldenlijst van interieurensembles

Er zijn monumenten waarbij gebouw, interieur en inventaris écht een geheel vormen: interieurensembles. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op de kaart gezet. Kasteel Middachten is op deze toonbeeldenlijst geplaatst.

Nederland kent vele bijzondere monumenten met een inrichting die daar nauw mee samenhangt. Soms omdat het samenspel zo is bedacht en gemaakt. De architect ontwierp niet alleen het gebouw zelf, maar ook de meubels, het tafelzilver en de lampen. Veel interieurs echter zijn in de loop der tijd gegroeid. Dit bijzondere culturele erfgoed wordt ‘interieurensemble’ genoemd. Middachten is daarvan een bijzonder voorbeeld, omdat het interieur altijd op Middachten is gebleven en de inventaris in de loop der eeuwen organisch is gegroeid.

Middachten is door vererving overgedragen en op dit moment in handen van de 25ste heer van Middachten. De kwetsbare inboedel is door I.A. gravin Ortenburg-van Aldenburg Bentinck in 2009 overgedragen aan de Stichting Kasteel Middachten om zo kasteel en inboedel als een eenheid te bewaren.

2018-04-04T13:36:45+00:00 04/04/2018|Nieuwspagina|