Middachten Vrienden

Stichting Vrienden van Middachten

Bedrijfskring Middachten

Overheid, fondsen maar ook bedrijven en instellingen ondersteunen Middachten door een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast is het mogelijk om projecten  eenmalig te sponsoren.

Voor minimaal 1000,- per jaar mag uw bedrijf zich Vriend van Middachten noemen. Als dank hiervoor krijgt u onder meer de gelegenheid om Middachten jaarlijks te gebruiken als ontvangstlocatie voor uw relaties. Neem hiervoor alstublieft contact op met de rentmeester van Middachten.

De volgende bedrijven zijn vaste sponsoren van de Stichting Vrienden van Middachten:

  • Rozenkwekerij de Wilde
  • Bouwbedrijf Hoffman
  • De Enk Groen & Golf
  • Topbuxus
  • Sportieve Evenementen Peter Oversteegen V.O.F.

Subsidie

De volgende instanties verstrekken jaarlijks een subsidie ten behoeve van instandhouding van de tuinen:

  • Provincie Gelderland
  • Gemeente Rheden
  • Ministerie van OCW

Fondsen

g12Diverse fondsen, waaronder het Prins Bernhardfonds en kfHeinfonds steunen regelmatig een restauratie op Middachten. Bijzondere steun wordt verleend door het EU programma SHARE.

Giften aftrekbaar

U kunt de stichting ondersteunen door vriend te worden, maar ook door een legaat na te laten. De schenkingen komen geheel ten goede aan cultureel erdgoed Middachten. De Stichting Vrienden van Middachten is aangewezen als Algemeen Nut Beogende instelling. Uw giften zijn dus voor de belasting aftrekbaar. Omdat de stichting een culturele ANBI is, gelden extra voordelen.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Aanmelden?
U kunt zich aanmelden door het inschrijvingsformulier in te vullen
inschrijfformulier stichting Vrienden van middachten