Om de bronbossen te beschermen zijn in 2017 de sloten in het Middachter broek ondieper gemaakt en verkleind, zodat deze minder water afvoeren. Om het effect van de maatregelen te volgen zijn peilbuizen in de bronbossen geplaatst. Uit de eerste metingen blijkt dat de maatregelen succesvol zijn; de hoeveelheid kwelwater is verdubbeld.