Nieuws 2016-10-13T16:07:07+00:00

middachten-eenjarigenhof-2008-vanaf-zuid_1_1

Eeuwenoude historische kasteeltuinen bedreigd

Een 25-tal landgoederen en buitenplaatsen lopen hun onderhoudssubsidie voor 6 jaar mis, ondermeer als gevolg van een te beperkt budget in het kader van de zogenaamde ‘Groene SIM’ (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten). Daarnaast is het door een uiterst discutabel voorrangssysteem zo, dat sommige landgoederen voorrang hebben op andere, waardoor er nog minder overblijft voor de overige groen erfgoed monumenten.
Consequentie is dat een aantal landgoederen al in 2017 niet meer in staat zal zijn het, vaak gedurende eeuwen opgebouwde, erfgoed adequaat te onderhouden.

Vier kastelen/landgoederen slaan de handen inéén.

Kasteel Amerongen, Bingerden, Middachten, de Wildenborch en Zuylestein hebben vandaag een brief gezonden naar de Vaste Kamercommissie OCW met het verzoek een oplossing te vinden voor deze ernstige aantasting van ons cultureel erfgoed. Zij hebben tevens een suggestie gedaan om dit budgettair neutraal op te lossen: In de subsidiepot voor gebouwde monumenten is dit jaar een overschot. Deels wordt dit besteed aan de Eusebiuskerk, de Utrechtse Dom en de aardbevingsschade in Groningen. Kennelijk kan het overgebleven budget op een andere manier aan monumenten ten goede komen! Het restant kan worden aangewend om de nood te lenigen voor groene monumenten. ‘Groen groeit door’: er kan niet ongestraft bezuinigd worden op dit groene kapitaal, waar honderdduizenden Nederlanders dagelijks van genieten!


 

Correspondentie Charlotte Sophie Bentinck (1715-1800) voorgedragen voor nominatie erfgoedlijst Unesco

https://www.geldersarchief.nl/nieuws/2016/correspondentie-charlotte-sophie-bentinck

24 mei 2016

 


 Foto: Roy BeuskerMiddachten ontvangt tijdens het Goed Geld Gala schenking van de BankGiro Loterij

 

Tijdens het Goed Geld Gala 2016, heeft Stichting Kasteel Middachten, samen met vijf andere historische huizen, € 545.000,- ontvangen ten behoeve van herstel van het interieur.

Samen met vijf andere historische huizen (Havenzate Mensinge, Slot Zuilen, Kasteel Duivenvoorde, Kasteel Heeze en Fogelsangh State) ontving Middachten de cheque ten behoeve van restauratie van een uiteenlopend aantal interieurstukken. Met deze bijdrage kan een groot aantal monumentale objecten worden opgeknapt. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Voor Middachten gaat het onder meer om de restauratie van het tapijt in de bibliotheek, gordijnen, een groot aantal schilderijen en familieportretten, klokken, tuigen en een tweetal monumentale piano’s.

Stichting Kasteel Middachten nam het initiatief om tot deze gezamenlijke aanvraag te komen en is zeer verheugd met het resultaat. Gravin Isabelle Ortenburg gravin van Aldenburg Bentinck schonk de inboedel in 2009 aan de stichting. Voor het onderhoud van deze inboedel is de stichting vrijwel volledig afhankelijk van schenkingen; hiervoor bestaan geen subsidiemogelijkheden.

 

Bijschrift bij de foto:
Namens de zes huizen ontvangt een aantal vertegenwoordigers de cheque uit handen van de heer Michiel Verboven van de BankGiro Loterij. Op de foto van links naar recht: de heer drs. G. Korevaar (conservator Slot Zuylen), de heer N.W. Conijn (conservator  Middachten), mevrouw dr. A. de Vries (directeur stichting Duivenvoorde), de heer M. Verboven (BankGiro Loterij), mevrouw drs. A. Vriesendorp-Dutilh (voorzitter stichting Duivenvoorde), de heer P. Bruijs (restaurateur) en de heer drs. H.A. Doek (voorzitter Stichting Kasteel Middachten)

 

Foto: Roy Beusker