Nieuws 2017-11-03T13:42:39+00:00

Middachten verplaatst twee agrarische bedrijfslocaties op het landgoed samen tot een nieuwe boerderij in de Ellecomse polder.

De Familie Arends bereidt samen met Middachten het verplaatsen van het boerenbedrijf hoeve Borchkeppel voor. In ons plan willen we de kwetsbare bronbossen van Middachten beschermen. Dat doen we door het agrarisch bedrijf op een nieuwe plek te situeren, passend in de stijl van het landgoed. Het historische karakter van hoeve Borchkeppel en de Buitensingel willen we versterken. Het bestemmingsplan wordt in november in de raad van de gemeente Rheden behandeld.

In de bijgevoegde folder leggen wij uit waarom Middachten deze stapt neemt:  Verplaatsing Borchkeppel folder

In bijgevoegd bestand vindt u het algemene deel van de nota van Zienswijzen, behorend bij het bestemmingsplan verplaatsing hoeve Borchkeppel Nota van Zienswijzen boerderijverplaatsing Borchkeppel

 

 

 Foto: Roy BeuskerMiddachten ontvangt tijdens het Goed Geld Gala schenking van de BankGiro Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala 2016, heeft Stichting Kasteel Middachten, samen met vijf andere historische huizen, € 545.000,- ontvangen ten behoeve van herstel van het interieur.

Samen met vijf andere historische huizen (Havenzate Mensinge, Slot Zuilen, Kasteel Duivenvoorde, Kasteel Heeze en Fogelsangh State) ontving Middachten de cheque ten behoeve van restauratie van een uiteenlopend aantal interieurstukken. Met deze bijdrage kan een groot aantal monumentale objecten worden opgeknapt. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Voor Middachten gaat het onder meer om de restauratie van het tapijt in de bibliotheek, gordijnen, een groot aantal schilderijen en familieportretten, klokken, tuigen en een tweetal monumentale piano’s.

Stichting Kasteel Middachten nam het initiatief om tot deze gezamenlijke aanvraag te komen en is zeer verheugd met het resultaat. Gravin Isabelle Ortenburg gravin van Aldenburg Bentinck schonk de inboedel in 2009 aan de stichting. Voor het onderhoud van deze inboedel is de stichting vrijwel volledig afhankelijk van schenkingen; hiervoor bestaan geen subsidiemogelijkheden.

 

Bijschrift bij de foto:
Namens de zes huizen ontvangt een aantal vertegenwoordigers de cheque uit handen van de heer Michiel Verboven van de BankGiro Loterij. Op de foto van links naar recht: de heer drs. G. Korevaar (conservator Slot Zuylen), de heer N.W. Conijn (conservator  Middachten), mevrouw dr. A. de Vries (directeur stichting Duivenvoorde), de heer M. Verboven (BankGiro Loterij), mevrouw drs. A. Vriesendorp-Dutilh (voorzitter stichting Duivenvoorde), de heer P. Bruijs (restaurateur) en de heer drs. H.A. Doek (voorzitter Stichting Kasteel Middachten)

 

Foto: Roy Beusker