Op 10 april heeft de Raad van State groen licht gegeven voor het plan t.a.v. de verplaatsing van boerderij Borchkeppel. Met dit plan wordt het mogelijk om de bedrijfsactiviteiten aan de Eikenstraat 3 te verplaatsen naar een plek die benedenstrooms van de bronbossen ligt. Dat is belangrijk om het brongebied te beschermen en geeft tevens de nodige ontwikkelruimte voor dit pachtbedrijf van Middachten. Tegelijkertijd zullen de oude bedrijfsgebouwen bij hoeve Borchkeppel en de stallen aan de Buitensingel in de Ellecomse Polder gesloopt worden. De komende tijd zullen de plannen verder worden uitgewerkt.