Koepel gerestaureerd

In 2021 is er hard gewerkt aan de restauratie van de koepel in het kasteel. Deze koepel is een zeldzaam gaaf bewaard gebleven exemplaar van laat zeventiende-eeuws stucwerk. Aan het einde van die eeuw werd de Middeleeuwse binnenplaats vervangen door een prachtig trappenhuis, met een rijk gedecoreerde koepel. De koepel werd met allerlei putti en krijgsattributen gedecoreerd, die aan de oorlogsdaden van de toenmalige heer van Middachten, Godard van Reede-Ginkel, Graaf van Athlone, herinneren.