Middachten park 3020

Park

Schaapsdriften

Iedere boerderij langs de boerenweg had een schapendrift/ steeg naar boven de Veluwezoom op, alwaar de schaapskooi stond. Destijds bestond een groot deel van de Veluwe uit heide en stuifzand. De stegen liepen vanaf de hoeven, door het Middachterbos naar de Middachter heide. Deze schaapsstegen zijn bij de grote parkaanleg rond 1690 gebruikt als onderdeel van de laanstructuur.

Iedere hoeve had haar eigen route: Gotinksgoed en Wolfskuil (hoeve pachter Harmsen) hebben een eigen steeg tot aan de Middachter allee. Vanaf de allee delen zij een steeg de helling op naar de vroegere heidevelden.
Borg Keppel (hoeve pachter Bosman) heeft via de Eikensteeg en het verlengde ervan een eigen schaapsdrift.

Boerenweg

De Boerenweg is vermoedelijk de oudste infrastructuur in het gebied; een middeleeuwse „onderweg” tussen de stuwwal en de IJssel. De weg is (rudimentair) in delen van de streek te herkennen. Zij loopt door de verschillende dorpen, van kerk naar kerk. Buiten de dorpen liggen de oude boerderijen aan deze weg, zoals op Middachten; Oud Middachten, Gotinksgoed, Wolfskuil en Borg Keppel. Dit zijn de oudste boerderijen van Middachten. De hooggelegen equivalent van deze weg is de Arnhemse bovenweg. Deze weg is op oude boskaarten al zichtbaar en is nog altijd goed herkenbaar in het huidige padenpatroon in het Middachter bos.

Middachterallee

De Middachterallee is een oude openbare heerweg, mogelijk een afsnijding van de Boerenweg. In 1640 is men begonnen met de aanleg van de huidige ‘Middachter Allée’. Er werden eiken geplant waarvan de kruinen in de loop van de jaren naar elkaar toegroeiden en een soort koepel vormden. Omstreeks 1760 is de Middachter Allée voor de tweede maal beplant, nu met beuken in plaats van eiken.

Aan het begin van de twintigste eeuw bestond de Middachter Allée weer uit beuken die toen de eerbiedwaardige leeftijd van circa 130 jaar hadden bereikt. In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog is een deel van deze bomen opgeblazen. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd de laan in twee fasen vernieuwd. En op dit moment zijn de kruinen van de bomen alweer zover naar elkaar toegegroeid dat de koepel van weleer is hersteld.

Oprijlaan

De beuken in de oprijlaan zijn in 1740 ingeplant. Misschien is de oprijlaan een oude schaapssteeg voor hoeve Oud Middachten. Er wordt aangenomen dat er voor de bouw van het eerste kasteel geen boerderij op deze plek stond. De laatste nog overgebleven bomen moesten vanwege hun leeftijd in 2005 worden gekapt. Nieuwe beuken zijn begin 2006 volgens het oorspronkelijke ontwerp aangeplant. De plantafstand is een Rijnlandse roede, dat is een oude lengtemaat van 3,76 meter.

Watersysteem

De waterelementen van Middachten bevinden zich allen ten zuiden van hoger gelegen Boerenweg, in de langgerekte veenzone, waar het kwelwater van Veluwezoom uittreedt. De verschillende watergangen voeden elkaar ten en wateren tenslotte af op de IJssel. Van oorsprong zijn er verschillende waterstelsels in het gebied. De gracht rond het kasteel met afwatering naar de IJssel. De Beek op Middachten, die via het Kooibos en de Elst als Molenbeek naar Dieren loopt en als Ruitersbeek naar de Havikerwaard. De Wolfskuil/ Wijer diende voor de opvang van hemel- en kwelwater. Rond 1690 zijn bij de grote bouwcampagne en aanleg van het park al deze waterwerken aan elkaar geknoopt tot één systeem. De L-vormige paardengracht werd het grote watervoerende element in dit systeem, dat Wijer, Paardengracht, eendenkooi en Buitengracht met elkaar verbond.

Paardengracht

De Paardengracht is een grandioos element uit de bouw- en aanlegcampagne van 1690. Het water uit de kwelzone werd via de gracht gebruikt om de nieuwe Buitengracht rond de Binnentuin te voeden. Daarvoor was vanaf de gracht onder de tuinmuur door een overstort naar de Buitengracht. Deze is op dit moment niet meer in werking. De laan is tijdens de grote bouwcampagne rond 1690 aangelegd aan de buitenzijde van de Paardengracht en loopt parallel hieraan vanaf de Voorlaan, naar de Wijer. De beplantingsstructuur bestond uit een enkele rij eik aan de grachtzijde en een dubbele rij eik aan de buitenzijde. Op een prent uit de serie van 1725 is het lange deel in de noordoosthoek afgesloten met een hekwerk en vlechtwerk. In het laatste kwart van de 20e eeuw is het lange deel herplant met een enkele rij beuk aan weerszijden.